Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của người tham gia trang web thích hợp thông qua qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu tóm gọn những cách thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi thu thập được qua trang web này, phương thức chúng tôi quản lý và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới những lợi ích và quyền lợi liên quan đến vấn đề thông tin được bảo mật dịch vụ và dữ liệu các bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường số điện thoại (di động), quốc gia, mã bưu điện, địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm rằng các dữ kiệu cá nhân của bạn chỉ được lấy trong trường hợp bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Điều này có nghĩa với việc bạn đã biết rõ doanh nghiệp của chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu với mục đích là gì rồi và chúng tôi có hỏi bạn bằng lòng với quyền sử dụng này không. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi như vậy có nghĩa các bạn đã tự nguyện chia sẻ những thông tin với chúng tôi, ngoại trừ có yêu cầu khác. Cùng với đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, có thể sẽ làm thông tin của bạn sẽ được tiết lộ đến người truy cập khác trong website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi các bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo của chúng tôi bạn cần liên hệ cho chúng tôi ngay theo thông tin chúng tôi chúng tôi sẽ được cung cấp một khu vực riêng trên trang web. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã đưa với mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Với vài trường hợp, nếu cần chúng rồi sẽ tiết lộ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn cho các tổ chức, thành viên khác nằm trong doanh nghiệp FrieslandCampina, hay các nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Khi bạn tham gia vào website seotongluc.com công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được các bạn đưa khi đăng ký tham gia đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng để cung cấp dịch vụ seo và khóa học seo.

Seo tổng lực cũng có thể sẽ do bên thứ 3 tổ chức đại diện chúng tôi thực hiện điều hành và khai thác thông tin cá nhân sau đó họ sẽ được phép khai các thông tin mà các bạn đã đưa cho chúng tôi (cùng xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi có thể dùng thông tin đã được thu thập để thông báo đến các bạn những dịch vụ và khóa học seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có khi chúng tôi liên kết cùng đối tác thứ ba nhằm phân tích và khai thác dữ liệu mà công ty chúng tôi đã tiếp nhận được từ các website của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng dữ liệu của bạn làm bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi đề ra vài biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn những dữ liệu của các bạn, cũng sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự.

Cách phòng chống: Ngoại trừ người quản lý trang web seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy nhất được vào sử dụng những dữ liệu cá nhân của mình. Tham gia sử dụng của các bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn những xâm phạm bất hợp pháp. Khuyên các bạn không để lộ mật khẩu của các bạn cho bất kỳ người nào cũng như chúng tôi sẽ không hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó đảm bảo an toàn cho các dữ liệu khi được đưa lên internet mặc dù biết đã rất cố gắng bảo đảm tốt nhât thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hay cam đoan cho sự an toàn nhất định của dữ liệu, khi đó rủi ro các bạn tự chịu.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi sẽ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi có thể dùng thông tin đã được thu thập về bạn (hay như các sở thích hoặc mối quan tâm mà bạn đã khai) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những lớp đào tạo về seo hoặc các dịch vụ của bên đối tác không.

Chúng tôi sẽ đưa dữ liệu cá nhân của bạn trong các vấn đề pháp luật yêu cầu, hoặc đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền nếu như công ty nghi ngờ là sự việc đó là cần thiết. Để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hay dựa vào qui định của luật pháp; giám sát an ninh, tài sản cho đối tác; ngăn chặn bảo vệ hoặc kiềm hãm an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển dữ liệu cá nhân của các bạn đến với đối tác thứ ba, hoặc đối các đối tượng đã mua tất cả tài sản của công ty chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác dùng dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Các bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa thông tin của các bạn bất cứ khi nào bạn muốn đảm bảo bảo mật các thông tin cá nhân của các bạn cung cấp cho chúng tôi là phù hợp và chính xác.

Ngay lúc bạn đăng ký tham gia các khóa học seo hoặc đăng kí làm các dịch vụ liên quan đến seo, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website seotongluc.com bạn nhé.